Skip to content

Stagiair(e)s

  • Studenten in de volgende studierichtingen kunnen stage lopen in CIG Nestel:

graduaat, bachelor of master in een menswetenschappelijke richting

 

Stageprojecten

Begin 2020 hebben zeven studenten uit Sociaal Agogisch Werk van de Hogeschool Vives te Kortrijk, gedurende acht weken een bachelorproefproject uitgewerkt voor onze organisatie.
De studenten gingen aan de slag met volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we het welbevinden en de tevredenheid in kaart brengen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar, die contextbegeleiding krijgen van CIG Nestel?”
Aan de hand van een grondige literatuurstudie, een zoektocht naar bestaande methodieken en door bevraging van externe organisaties/personen kon het project uitgewerkt worden.
Het resultaat van deze bachelorproef is een uitgewerkt draaiboek met daarin reeds bestaande methodieken om welbevinden en tevredenheid in kaart te brengen bij deze doelgroep. Daarnaast hebben de studenten een eigen methodiek ontwikkeld die het welbevinden en de tevredenheid over de begeleiding in kaart brengen bij kinderen van vier tot zes jaar. Er werd een spel ‘Kikker je vooruit’ ontwikkeld dat de contextbegeleider samen met het kind kan spelen. Het spel bevat drie soorten vragen, namelijk vragen om de relatie tussen het kind en de gezinsleden en het kind en de begeleider in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van stellingen van Familie Relatie Test. Daarnaast bevat het spel algemene vragen en doe-opdrachten. De algemene vragen zijn om elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van deze vragen kan er een algemeen beeld gevormd worden over de interesses, gevoelens, context, de veerkracht, het beginnend zelfbeeld, enz. van het kind. Doordat het kind en de hulpverlener elkaar via deze vragen beter leren kennen, ontstaat er openheid en kan de vertrouwensband tussen beiden versterkt worden.

2020 Stageproject