Skip to content

Missie

We willen de ontwikkelingskansen van jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen verbeteren.

Samen met de ouders zetten we in op ouderschap dat aansluit bij wat kinderen nodig hebben en streven we naar een stimulerende en warme omgeving.

Visie

De kleinste stekjes in de tuin hebben de grootse zorg nodig. Ze zijn de bomen van de toekomst.

Vanuit CIG Nestel willen we de ontwikkelingskansen van jonge kinderen optimaliseren door de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren en door samen met de ouders te zoeken hoe hun kind(eren) in een stimulerende, warme en veilige omgeving kan opgroeien.
We streven hierbij naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast binnen een gezin en verantwoord ouderschap.

Stevige en buigzame takken zorgen voor veilige nesten.

CIG Nestel wil zorg dragen voor ouders zodat zij zorg kunnen dragen voor hun kinderen.

Vanuit CIG Nestel zien we elke begeleiding als een uniek traject waarbij begeleiders, vanuit warme betrokkenheid, samen met het gezin op weg gaan.

Vanuit hun krachten en groeimogelijkheden en rekening houdend met hun kwetsbaarheden, wil CIG Nestel ouders versterken in hun ouder-zijn.
Samen met hen verkennen we welke ondersteuning ze nodig hebben bij de zorg voor en opvoeding van de kinderen.

De begeleiding vanuit CIG Nestel is integraal:

  • Gericht op het uitbouwen, versterken en herstellen van het netwerk van elk gezinslid.
  • Gericht op alle levensdomeinen, indien wenselijk, in samenwerking met externe diensten.
  • We wensen zo veel mogelijk te vertrekken van de krachten binnen het gezin en hun netwerk.

Een vruchtbare bodem om te groeien.

CIG Nestel wil een werkplek zijn waar medewerkers elkaar inspireren, ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.
Een organisatie waarin de medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en zich goed voelen.
We streven naar het zo goed mogelijk aansluiten bij de talenten van medewerkers.
Autonomie en participatie zijn hierbij belangrijke pijlers.

Afbeelding bij VISIE CIG Nestel